AZKEN GERTAKARIEN INGURUKO KOMUNIKATUA

(Más abajo en castellano)

2020ko otsailaren 18an iada salatu genuen Aranzadi Zientzi Elkarteak, gure bizkarrean eta aldebakartasun osoz, 2019an Eusko Jaurlaritzako Ondare Sailaren diru-laguntza lortu zuela, ustez, Uliako Mitegien parkeko eta ur-biltegien balioarean jartzeari buruzko txosten bat idazteko. Eta “ustez” diogu, izan ere, hiru hilabete baino gehiago igaro ondoren, Aranzadi ez da Uliako Lore-Baratzak ezta Uliako Auzo Elkartearekin harremanetan jarri bere proposamena argitzeko edo parkean dituen asmo eta lanen berri emateko.

Errespetu galanta da hori gure ustez, bai garai zail hauetan Uliako Mintegien Parkea mantendu eta garbi egon dadin zaindu dugun boluntarioengan, bai egunero parkeaz gozatzen duten ehunka erabiltzailerengan eta baita herritar guztienganakoa ere, denon zergetatik atera direlako txosten horrek kostatuko duen 150.000 euroak. 

Eta, bat-batean, duela bi egun, parkeko bizilagun batek jakinarazi zigun “langileak” zeudela parkean. Langile horiek Aranzaditik zetozela jakin genuenean (kata- eta neurri-lanak hastera) Uliako Lore-Baratzak taldetik eta Uliako Auzo Elkartetik, publikoki adierazi genuen gure desadostasuna, bai parkean bertan kartelak ipiniez eta sare sozialetan,  Parkea defendatzeko eta zaintzeko egin ohi dugun bezala.

Egun horretan bertan etorri zitzaigun sorpresa, Donostiako Udaltzaingoa parkera joan zenean kartelei argazkiak ateratzera. Ez ginen kezkatu, ez baitugu haien edukiak inola ere  iraingarritzat hartzen. Baina larriena gaur goizean gertatu da, parkeko bi lagunek udaltzaingoa “infraganti” harrapatu dutenean KARTELAK KENTZEN. Beren jarduera filmatzen ari zirela ikusita (informaziorako oinarrizko eskubidea errespetatuz baimentzen den ekintza, Konstituzioaren 20. artikulua, eta Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren 36.23. artikuluan aipatua. Artikulu horretan ezartzen denez, “ezin dira agenteen irudiak erabili beren segurtasun pertsonala edo familiakoa, instalazio babestuak edo eragiketa baten arrakasta arriskuan jar badezake […]”) Udaltzaingoak bi pertsona horiek identifikatu zituen.

Jendaurrean salatu nahi dugu Aranzadi edo Donostiako Udala egiten ari diren zentsura-kanpaina (ez zaigu jakinarazi zergatik kendu dizkiguten!). Ez dugu ulertzen zertara datorren jarrera hori, eta konfiskatutako kartelak itzultzea eskatzen dugu. Azkenik, Aranzadi Zientzi Elkarteari berriro eskatzen diogu parkean egiten ari den proiektua argitu eta erakusteko, eta zintzo lan egiteko Uliako Mintegien Parkea zaintzen eta babesten duten erakundeekin: Uliako Lore-Baratzak eta Uliako Auzo Elkartea,

Castellano:

El 18 de Febrero de 2020 ya denunciamos que La Sociedad de Ciencias de Aranzadi a nuestras espaldas y con total unilateralidad consiguió en 2019 una subvención del Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco para supuestamente redactar un informe sobre la puesta en valor de los Depósitos de agua y Parque de Viveros de Ulía. Y decimos “supuestamente” ya que tras más de 3 meses de esa noticia, Aranzadi no se ha puesto en contacto con Uliako Lore-Baratzak ni con la Asociación de Vecinos de Ulía para aclarar su propuesta o comunicar absolutamente nada de sus intenciones y trabajos en el parque. 

Entendemos eso como una falta de respeto hacia todxs lxs voluntarixs que en estos tiempos difíciles hemos cuidado de que el Parque de viveros de Ulía estuviese bien mantenido y limpio, también hacia los cientos de usuarios que todos los días disfrutan del parque y también hacia toda la ciudadanía, de cuyos impuestos salen los 150.000€ de subvención. 

Y de repente, hace dos días una vecina del parque nos comunicó la presencia de “trabajadores” en el parque y ante la constancia de que dichos trabajadores venían de Aranzadi a empezar sus labores de catas y medidas, desde Uliako Lore-Baratzak y la Asociación de Vecinos de Ulía, mostramos públicamente nuestro rechazo informando a la ciudadanía con unos carteles que pusimos en el parque y también por redes sociales. Práctica habitual en nuestro arduo trabajo de defensa y cuidado del parque. 

Nuestra sorpresa llegó ese mismo día cuando la Policía Municipal de Donostia, vino al parque a “sacar” fotos de los carteles. No nos preocupamos porque no consideramos su contenido deshonesto ni insultante. Pero lo más grave ha sucedido esta mañana cuando dos amigos del parque pillaron a la Policía Municipal “infraganti” QUITANDO LOS CARTELES. Al ver que estaban filmando su actuación (acción permitida con base en el respeto al derecho fundamental a la información del art. 20 de la Constitución y mencionado en el artículo 36.23 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en el que se establece que lo que “no se permite es el uso de imágenes de los agentes cuando pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación […]”, y siempre que no se publiquen las imágenes sin su consentimiento -art. 44.3.b LO de protección de datos-), la Policía Municipal solicitó la identificación de estas dos personas.


Queremos denunciar públicamente la campaña de censura que Aranzadi o el Ayuntamiento de Donostia (no nos han comunicado por qué se han quitado los carteles) están llevando a cabo. No entendemos cual es la razón para tener este tipo de actitud y exigimos  se nos devuelvan los carteles confiscados. Por último, volvemos a pedir a la Sociedad de Ciencias de Aranzadi que aclare  y muestre el proyecto que está ejecutando en el parque y colabore honestamente con las organizaciones que cuidan y protegen el Parque de Viveros de Ulía: Uliako Lore-Baratzak y la Asociación de Vecinos de Ulía.ç

Tagged with:
bestelakoak, hedabideak-n argitaratua

BARATZERA JOATEA LORTU DUGU!

Jakingo duzuenez, gure manifestuan eskatzen genituen eskaerak onartu berri ditu jaurlaritzak. Orain baratzeetara lasaiago joateko aukera edukiko dugu, uzta jasotzeaz gain, lurra prestatu eta landaketa berriak egitea baimenduta dago, bazen garaia. Asko poztu gara gure manifestuak eduki duen babesarekin. 2 egunetan Euskal Herri osoko 2.000 sinaduratik gora, eta 75 elkarteren atxikimendua jaso dugu. Zorionak ekimena babestu duzuenoi, lortu dugu!

Zentzu berean, mugimenduak izan dira ezker-eskuin larraialdi egoeraren aurrean gobernuek elikadura burujabetzaren kontrako neurrian hartutako hainbat erabaki zuzendu ditzan. EAEn  baserritarren mugimenduak azoka gehientsuenak irekita mantentzea lortu du, baina beste erkidegoetan muga handiekin jarraitzen dute. Adibidez Nafarroan oraindik debekatuta dago baratzera joatea. Herritarrok dugun indarra baliatu behar dugu hemen eta han, eta saretzen jarraitu behar dugu hala nola #SOSNekazariak bezelako kanpainekin bat eginez. 600 eragilek iada egin duten bezela inoiz baino gehiago egin behar dugulako orain “baserritar txikien ekoizpenaren alde”. 

Zentzurik gabeko neurri eta debekuak bertan behera uzteko gure alea jarri dugu dudarik gabe BARATZE GUZTIAK BEHAR DITUGU kanpainarekin, baina hala ere argi daukagu jende askoren lanari esker ari garela pauso txiki hauek ematen, hala nola Kataluniatik (L’Aresta, Arran de Terra, L’arad i L’Ortiga), Aragoitik (AHSA), Galiziatik (A Mariña), Extremaduratik (ARBA), Valentzia (Cerai, Horts Municipals de Mislata, CEM Julia de Paterna edo l’Animeta) eta tokian tokiko agroekologia eta elikadura burujabetzaren aldeko mugimenduak. 

Orain inoiz baino gehiago azpimarratu nahiko genuke merkatu kapitalistak inposatzen digun elikadura eredu honen menpekotasuna gainetik kendu eta martxan dauden bide alternatiboak babestu eta indartzea oso garrantzitsua dela. Antolatu, lurra landu, saretu eta elkarlanean aritzera animatzen zaituztegu.
Baratzeetara joatea baimendu izana pauso positiboa dela adierazi badugu ere, honekin batera badakigu eraso eta zailtasun gehiago etorriko direla zalantzazko etorkizunean.

Hori dela eta, Euskal Herri mailako Baratze Sarea sortzeko testuingurua eta beharra  dagoela uste dugu. Uliako Lore-Baratzak ekimenetik sare hau ehuntzera gonbidatzen zaituztegu kanpaina honetan parte hartu duzuen baratze-lagun eta kolektiboei. Modu parte-hartzailean eraiki nahi dugun sare hori, baratze proiektu anitzen elkar-ezagutza, antolaketa, komunikazio eta babes kolektiborako plataforma izatea nahiko genuke. Bizi dugun egoeran nola antolatu aurreikustea zaila bada ere, hartu proposamen hau lehen gonbite edo ideiatzat.

Gure proposamena interesgarria ikusten baduzue eta nolabait parte hartu nahi baduzue galdetegi hau betetzea eskatzen dizuegu, abiapuntu gisa informazioa izan dezagun:
Euskal Herriko Baratza Sarea sortu dezagun.

Eta orain, eguraldiak uzten digunean behintzat, denok baratzera! Baba eta ilarrak zain ditugu, eta udako hazitegiak prest ditugu landaketarako. 

Baratzeak elikatzen gaitu, lurra da etorkizuna.

  (castellano)

PODEMOS IR A TODAS LAS HUERTAS

Como sabéis, el Gobierno ha aprobado las solicitudes que pedíamos en nuestro manifiesto. Ahora podremos ir más tranquilos a las huertas.Además de cosechar, está permitido preparar el terreno y realizar nuevas plantaciones. Ya era hora. Nos hemos alegrado mucho por el apoyo que ha tenido nuestro manifiesto. En 2 días hemos recibido más de 2.000 firmas de todo el País Vasco y la adhesión de 75 asociaciones.
¡Felicidades a los que habéis apoyado la iniciativa, lo hemos conseguido!

El movimiento de los baserritarras también ha conseguido mantener abiertas la mayoría de las ferias a la vez. Además, la carta “Por la producción de pequeños baserritarras”, escrita por agentes de Euskal Herria y de todo el Estado español ante la grave situación, está acumulando un gran apoyo y han lanzado la campaña #SOS CAMPESINOS para que sigamos apoyándonos en la lucha.

Sin duda, desde Euskal Herria nos hemos unido y aportado nuestro grano de arena para eliminar medidas y prohibiciones sin sentido, pero tenemos claro que gracias al trabajo de mucha gente estamos dando estos pequeños pasos  (desde Cataluña (L’Aresta, Arran de Terra, L’arad i L’Ortiga), Aragón (AHSA), Galicia (en A Mariña), Extremadura (ARBA), Valencia (Cerai, Horts Municipals de Mislata, CEM Julia de Paterna o l’Animeta) y se van uniendo muchas más).

Ahora más que nunca, nos gustaría subrayar la importancia de eliminar la dependencia de este modelo de alimentación que nos impone el mercado capitalista y de proteger y reforzar las vías alternativas en marcha. Os animamos a organizaros, a cultivar la tierra y a colaborar.
El hecho de habernos permitido ir a las huertas es un paso positivo, pero sabemos que van a venir más  adversidades y contratiempos.

Por eso, pensamos que existe el contexto y la necesidad de ir creando una red de huertas en Euskal Herria. Desde Uliako Lore Baratzak queremos invitar a las gentes y colectivos hortícolas a tejer esta red, de forma participativa, para conocernos y organizar ésta plataforma de comunicación y apoyo mutuo. Aunque ahora es difícil prever cómo podemos organizarnos, tomad ésta propuesta como una primera invitación.

Si te interesa nuestra propuesta y quieres formar parte (de cualquier manera) de ella, puedes rellenar este breve formulario como punto de partida:


Y ahora, mientras el tiempo lo permita, ¡a las huertas!. Las habas y los guisantes nos esperan, ya podemos plantar el semillero de verano.

Las huertas nos alimentan, la tierra es el futuro.

auzolan, baratzak, bestelakoak, parkea-n argitaratua

BARATZA GUZTIAK BEHAR DITUGU

EGUNERATZEA A16: 78 ERAGILEK ETA 2.000 NORBANAKOK BABESTU DUTE ESKAERA

ACTUALIZACION a 16A: 78 ENTIDADES Y 2.000 PARTICULARES HAN APOYADO LA PETICIÓN

Manifestua Covid 19_page-0003

Abajo en Castellano

Manifestua Covid 19_page-0001
Manifestua Covid 19_page-0002

(apirilak 78 ean 8:00) Kanpaina honekin bat egin duten 61 eragileak:

Listado de las 78 entidades que apoyan la campaña (a 16 de abril 8:00):

Amaren Lea-Artibaiko kontsumo ekologikoa eta arduratsuaren elkarte
Anarquismos
Anoetako Baratze Parkea
Antiguaotarrak kontsumo taldea
ARBA Escoriales
ARGIA
Arramendiko baratzak
Arramendiko baratzak
Artatxiki biogunea kontsumo ekologikoaren elkartea
Asociación Amarauna taldea
Asociación EcoVeo
Asociacion Goikosolo (Huertos Ecológicos de Ellakuri)
Asociación PACHAMAMA AMALURRA
Azpeitiko Izarraizpeko baratzak
baratza elkartea
Baratzea
Barroetako herri baratza
Basalburu, Salburuako baso jangarria.
Baserria XXI
Basetxe Gaztetxea
Basherri sarea
Bilboko udal hortuak
BioAlai Elkartea
Biolur, Gipuzkoako Nekazaritza ekologikoko elkartea
Bionekazaritza
Bizi Baratzea
Bizilur Elkartea
Comunidad de regantes Eskuernaga-Villabu
Donostiako Asanblada Feminista
Donostiako Parte Zaharreko Kontsumo Taldea
EHKOlektiboa
EIPE
EKOBAPE , Ekogune Baratze Parkeko Elkartea
EMAKUME ASKEAK
Errespetuz
Etxezuri
Euskal Herriko Hazien Sarea
Feria agroecológica en el Campus de Alava
Garagartzako Ortiz ekoligikoak
Goierriko nekazak koop
Haraino Astialdi Taldea
Hartzan Hortzeok, Autogestioa eta Agroekologia sarea
Herri-baratza
Hitz edo irri, euskaraz elkarri
Huertas Lúdicas Erandio
Huertas públicas de lauaizeta
Ikoeta baratza/Asociación de huertos comunitaria de Lutxana
Intxaurrondoko Gazte Feministak
Iparra Hegoa
Iraunkor taldea
KAXILDA KOOP. ELK. TXIKIA
Kiribilore Permakultura
Lakuakolore
LANDARLAN INGURUMEN ELKARTEA
LEKITTO BEDARRA
Lumaltik Herriak
MARIMATRAKA SANTURTZIKO TALDE FEMINISTA
Mendialdeko Ogia koop elk
Metik Kosmetika Organikoak
Musasoro Baserria
Must Koop. Elk. Txikia
Mutriku Natur Taldea AS/10109/2002
Mutur Beltz
Nor EH Antiespezista
Okitañio Baratza Parkea
Piperra eta gatza
Plazandreok
RBLD sagardoak
SAKONA ETXALDEA
Sanfraneko hiri ortua elkartea
Sasoiko Groseko kontsumo taldea
STEILAS sindikatua
Sustraiak catering
Lazkaoko udal baratzak
Uliako Lore-Baratzak
UROLA BIZIRIK Natur Elkartea
Xomorro, Hezkuntza Agroekologikoa
ZukAldatu

Castellano:

Manifestua Covid 19_page-0004
Manifestua Covid 19_page-0005
baratzak-n argitaratua

Más fotos y postales

Gracias a páginas como San Sebastián Desaparecida de Facebook de Mariona Tella y a todos los que colaboran en ella aportando fotos, y a portales de venta de objetos antiguos seguimos recopilando imágenes, desconocidas para nosotros, del parque de Viveros de Ulia. Y también imágenes de elementos del patrimonio donostiarra que estaban en otros lugares y hoy se conservan en los Viveros. Os ponemos los enlaces de dos artículos de este blog que hablaban de estos temas: Irudi bat y Secretos.

Así hemos conocido una foto en que se aprecia el arbolado de los Viveros por encima de los caseríos de Intxaurrondo. Ya está Villa Iruña, construida en 1908. Casi igual que hoy a falta de un pináculo.

01 Aurelio de Colmenares. Conde de Polentinos
Aurelio de Colmenares. Conde de Polentinos. Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura

Read more ›

historia, parkea-n argitaratua

VI edición del Mercadillo de trueque de plantas y semillas en Viveros de Ulia

Cartel de la sexta edición del mercadillo de trueque de plantas de Donostia donde vemos una plantita en una bolsa de suero como imagen central

Cartel de la sexta edición del mercadillo de trueque de plantas de Donostia donde vemos una plantita en una bolsa de suero como imagen centralPlantas en la cabeza, plantas en el corazón, plantas en vena… y es que cada tres meses repetimos iniciativa para recordar la importancia de las plantas en nuestro entorno y para nuestra salud. Son VIDA. Es VIDA. Aquello que nos distingue a hombres y mujeres, animales y plantas de los tantos objetos que nos rodean. Read more ›

ekimenak, flora, lorezaintza, parkea-n argitaratua

Mercadillo de trueque de plantas y semillas en Donostia

Reinas, obreras, zánganos… Hay muchas formas de ayudar a las abejas. Pero la manera más directa de ayudarlas es cultivando flores. La relación entre flores y abejas es perfecta, todas ganan, y por ende, nostrxs también. Unas se reproducen y las otras obtienen alimento. Nosotrxs, en cambio, verlas aletear, con su increíble 240 batidas por segundo, incansables de un lado para el otro como si no hubiese un mañana. Mientras se entremezclan aromas, colores, sonidos, sensaciones… los cinco sentidos otorgados por la propia naturaleza.

Landare eta hazi truke azoka Uliako Mintegiak parkean

En nuestro entorno, que es el parque de Viveros de Ulia, hemos plantado una gran diversidad de plantas para atraerlas y asegurar su alimento. No sabemos si todo el año, pero sí gran parte del mismo. Y de paso… hemos ido aprendiendo cosas muy interesantes, como que…

«Las abejas tienen una cualidad diferencial con respecto a otros polinizadores, y es que cada individuo trabaja siempre con una flor específica, hasta que su presencia se agota en el entorno.»

O que…

«Uno de los mensajes más complejos es el “baile de las abejas” con el que una pecoreadora (obrera adulta que va a las flores) indica a sus compañeras en qué dirección volar con posición relativa al sol, que distancia recorrer y que clase de fuente de alimento es.»

¡Cosas curiosas sin lugar a dudas! Y es que el saber no ocupa lugar. Tampoco las plantas 😉

Y nos aprovechamos de las abejas, esta vez, para hacernos eco de la ya quinta edición del mercadillo, y aunar el buen hacer del equipo de jardinería (dotando a este jardín de alimento para abejas y todo tipo de insectos polinizadores), con nuestra coquetería para con las flores, para con las plantas, para con los árboles y, cómo no, también para con las semillas. Por eso, iniciamos la transición hacia el Mercadillo de Trueque de plantas y (también) semillas de Donostia.

Esta iniciativa está dirigida a quienes cuidan con mimo plantas en los diferentes espacios de su hogar, en oficinas y en balcones, en repisas, en jardines y en cualquier txoko que desprenda magia orgánica (esa que cautiva la vista, texturiza el espacio y dota de infinidad de fragancias las estancias), personas convertidas en verdaderas proveedoras de ese pedazo de naturaleza que albergamos. ¿Te parece?

Si es así, este domingo, 30 de junio, el parque, es tu espacio; para compartir tus semillas y/o plantas. Trae la tuya (11:30 horas) y daremos comienzo al intercambio de plantas y semillas (12:00 horas) en este espacio idílico y con historia de la floricultura en Donostia.

parkea-n argitaratua

Fiestuqui este domingo en Viveros de Ulia

¡Aquí está! La completa programación de la Fiesta de Primavera que celebraremos este domingo, 26 de mayo, en Viveros de Ulia. ¡Vente!  Con el mejor ambiente y cantidad de talleres, actividades para txikis y mayores, la mejor de las campas para un picnic y comida, mucha música y baile para tooooodos los gustos… ¿Suena inmejorable, verdad? 🔝🔝🔝 Read more ›

Tagged with:
ekimenak, familiak, jolasguneak, parkea-n argitaratua

Ciclo vital de la procesionaria

Este interesante gráfico, visto en internet de Jardin Sostenible, nos da pie a hablar un poco más de las plagas y en concreto de la procesionaria. Un premio para el que se acuerde de su nombre científico 😉 Tienes hasta el final de estas líneas para recordarlo. Allí verás si has acertado. Read more ›

fauna, lorezaintza, parkea-n argitaratua